Zwarte beertjes producties

Periode 1955 - 2007

Hoeveel zwarte beertjes zijn er?

Onderstaande data is gebaseerd op gegevens van verschillende zwarte beertjes verzamelaars. Hun gezamelijke verzameling diende als bron. Compleet is de verzameling nooit. Nog elke maand wordt er wel weer een nieuwe uitgave gevonden. Maar aan de andere kant, elke maand worden er slechts een paar nieuwe uitgaves gevonden. We kunnen daarmee aannemen dat de meeste uitgaves bekend zijn. Op moment van schrijven, 17 februari 2008, is dit het meest complete beeld. Aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom!

Ook voor deze pagina weer veel dank aan Rinus Daane.

Totalen

Aantal geregistreerde uitgaven in de hoofdserie (exclusief curiosa en andere beertjes zoals Hobby’s, Jeugd en (nieuwe) Witte Beertjes):
Uitgaves
Originele uitgaven
Herdrukken
Totaal
3226
2503
5729
Van deze in totaal 5729 uitgaven hebben 4126 een verschillende omslag (alleen de voorkant).

Jaar producties

Aantallen zwarte beertjes per jaar

Het algemene beeld is duidelijk: De zestiger jaren zagen een topproductie van “Zwarte Beertjes”. Daarna nooit meer geëvenaard. Alleen 2003, de start van PCM-pockets, komt op hetzelfde productie niveau van originele uitgaven uit de zestiger jaren.

Tevens is duidelijk, een enkele uitschieter daar gelaten, dat over de periode 1960-1995 het aantal heruitgaven per jaar ongeveer op hetzelfde niveau ligt als de productie van originele uitgaven. Daarvoor, zoals te verwachten is, en daarna (waar geen voor de hand liggende verklaring voor is) ligt het aantal originele producties duidelijk hoger dan het aantal heruitgaven in een gegeven jaar.

De top 5 productie jaren:
Origineel 1967 (108) 2003 (108) 1969 (107) 1962 (105) 1963 (105)
Herdruk 1969 (210) 1961 (125) 1966 (113) 1965 (108) 1962 (106)
Totaal 1969 (317) 1961 (212) 1962 (211) 1965 (210) 1963/1966 (205)

De vijf magerste jaren (exclusief 1955):
Origineel 1988 (17) 1987 (21) 1993 (30) 2007 (31) 1984/1989 (36)
Herdruk 2003 (6) 1956 (7) 1957 (7) 1998 (10) 1987/2006 (11)
Totaal 1987 (32) 1988 (45) 2007 (45) 1957 (46) 1956 (48)

Het is zondermeer duidelijk dat de jaren 1987/1988 een absoluut dieptepunt vormden wat betreft Zwarte Beertjes producties. Dat 1956 & 1957 opduiken op de lijst wat betreft “herdrukken” is niet zo verwonderlijk; er viel nog niet veel te herdrukken toen. Opmerkelijker is dat ook 2007 een dieptepunt is wat betreft originele en totale producties.

Titels en schrijvers

Welke “titels” zijn het meest herdrukt, of beter van welke nummers zijn de meeste varianten bekend?
Vaak herdrukte titels
1
2


5


17 varianten
15 varianten


14 varianten


ZB 1439 “De lachende politieman” - Maj Sjowall & Per Wahloo
ZB 1289 “De vrouw in het Gotakanaal”- Maj Sjowall & Per Wahloo
ZB 1440 “De man die in rook opging” - Maj Sjowall & Per Wahloo
ZB 1693 “De terroristen” - Maj Sjowall & Per Wahloo
ZB 1511 “De man die even wilde afrekenen” - Maj Sjowall & Per Wahloo
ZB 1577 “De gesloten kamer” - Maj Sjowall & Per Wahloo
ZB 299 “De Schaduw is terug” - Havank
Het moge duidelijk zijn dat de top 5 van meest bekende varianten gedomineerd wordt door Sjowall & Wahloo titels. Slechts op de 5 plaats, ex equo, vinden we dan eindelijk een Havank met 14 bekende varianten.

En wie heeft het grootste aantal originele titels geleverd voor de “beertjes”?
Meeste titels
1
2
3
4
5
6
161 titels
159 titels
78 titels
76 titels
56 titels
53 titels
Gerard de Villiers (1)
Georges Simenon
Leslie Charteris (2)
Jean Bruce (3)
Robert Lawrence Stine
Havank (4)
(1) Exclusief de “Brigade Mondaine” titels. Die zijn formeel geschreven door Michel Brice, en Gerard de Villiers is naast auteur tevens uitgever (Editions Gerard de Villiers).
(2) Exclusief de “Saint Magazines”, daarvan was Leslie Charteris alleen maar de redacteur, en slechts in een paar gevallen leverde hij dan ook nog wel eens een titel voor het “Magazine”.
(3) Inclusief de titels van Josette Bruce, die na de dood van Jean geprobeerd heeft een aantal van zijn manuscripten af te maken.
(4) Inclusief de Havank/Terpstra, maar exclusief de anthologieën en bundels die vaak ten onrechte aan Havank toegeschreven worden, terwijl hij in feite alleen maar vertaler was.

Een ietwat ander beeld wordt verkregen als we kijken naar de aantallen bekende uitgaven
Meeste titels
1
2
3
4
5
6
7
523 uitgaven
332 uitgaven
269 uitgaven
231 uitgaven
200 uitgaven
144 uitgaven
138 uitgaven
Georges Simenon
Havank (4)
Leslie Charteris (2)
Gerard de Villiers (1)
Jean Bruce (3)
Ian Fleming
Maj Sjowall & Per Wahloo
Deze laatste lijst geeft een beter beeld van de echte topauteurs uit de Zwarte Beertjes.

Een nog beter beeld zou verkregen kunnen worden door oplage en of verkoop cijfers te vergelijken. Echter dat zijn gegevens die niet voorhanden zijn. Maar er is wel iets over te zeggen, om het geheel wat in perspectief te brengen. Het tellen van titels en of uitgaven alleen kan een vertekend beeld opleveren m.b.t. de werkelijke populariteit van de beertjes door de jaren heen.

In “De Buste van Beets “ kunnen we lezen: “In 1966 besomde men het aantal Zwarte Beren op twintig miljoen….” Tot eind 1966 zijn er een totaal van 1605 uitgaven bekend. Dat betekend gemiddeld over de jaren 1955-1966, 12.461 exemplaren per uitgave.

In 1969 verscheen het 25 miljoenste Zwarte Beertje, zoals we op de achterkant van ZB 1331 uit dat jaar kunnen lezen. Tot eind 1969 zijn er 2269 uitgaven bekend. Dat betekend een gemiddelde over de jaren 1955-1969 van 11.018 exemplaren per uitgave.

Hoewel we nog steeds in de hoogtijdagen van de Zwarte Beertjes zitten, is de achteruitgang in oplage reeds onmiskenbaar. Kijken we nu naar individuele Zwarte Beertjes “bestsellers”. Weer uit “De Buste van Beets”: “Maar toen kwam de film Dr. No; Bruna drukte er in veertien dagen een miljoen exemplaren (verdeeld over dertien titels) uit; 75.000 exemplaren per titel.”

En op een aantal van de Sjowall & Wahloo uitgaven uit 1984 staat trots te lezen: “15 jaar Sjowall en Wahloo. Nu meer dan 1.500.000 exemplaren!”. Dat waren 10 titels en komt dus neer op 150.000 per titel. Vrijwel alle titels zaten toen ook zo rond de 15 drukken, dus per jaar of per druk komt dat neer op “slechts” 10.000 exemplaren per titel. Dat is dus beduidend minder dan voor de James Bond titels uit 1965, en zelfs minder dan de gemiddelde oplage per uitgave over de jaren tot en met 1969. En dat was dan voor een van hun topauteurs midden tachtiger jaren!

s">