Georges Simenon

Foto van Simenon

Met veel dank aan Rinus Daane voor alle informatie op deze pagina.

Simenon

Reeds in 1932 verscheen er een boek van de hand van Georges Simenon bij Bruna; “Een misdaad in Holland”. Na de oorlog lag het werk van Georges Simenon in optie bij tenminste een andere Nederlandse uitgever. Niemand zag er brood in; Bruna wel. Er zijn meer dan 100 Simenons als Zwarte Beer verschenen, de oplagen per titel: Voor de eerste stoot maakt men twintigduizend exemplaren van een psychologische roman en dertigduizend van een Maigret-story. In 1966 kreeg een Simenon een eerste oplaag van honderduizend exemplaren. De eerste titel van Simenon in de Zwarte Beertjes was nummer 11; “Maigret op Montmartre”.

De meeste Simenons zijn onder te verdelen in twee categorieën; de “Maigret’s” en de “psychologische romans”. Een klein aantal van de Simenon’s valt in geen van beide categorieën.

Maigret

De volgende titels verschenen in de Zwarte Beertjes:

11: Maigret op Montmartre (Maigret au Picratt's)
38: Maigret en de geschaduwde schoolmeester (Maigret a l'ecole)
39: Maigret en de minister (Maigret chez le ministre)
42: Maigret op kamers (Maigret en meuble)
62: Maigret in het Wilde Westen (Maigret chez le coroner)
63: Maigret en de gele schoenen (Maigret et l'homme du banc)
64: De memoires van Maigret (Les memoires de Maigret)
81: Maigret en de gangsters (Maigret, Lognon et les gangsters)
84: Maigret in het wespennest (Maigret a peur)
99: Maigret en de hooggeleerde pantoffels/De vergissing van Maigret (Maigret se trompe)
117: Maigret in cognito (Maigret s'amuse)
118: Maigret en de maniak van Montmartre (Maigret tend un piege)
119: Maigret (Maigret)
143: Maigret op reis (Maigret en voyage)
173: Maigret aan de Riviera (Liberty bar)
237: Maigret en de gifmengster (Les scrupules de Maigret)
238: Maigret en het lijk zonder hoofd (Maigret et le corps sans tete)
251: Maigret en de miljoenenerfenis (Maigret et les temoins recalcitrants)
279: Maigret schiet te kort
280: Maigret en de blauwe avondjapon (Maigret et le jeune mort)
298: Maigret en het drama in de Rue Lopert (Une confidence de Maigret)
345: Maigret en het lijk bij de sluis (Le charretier de la 'Providence')
346: Maigret en de moord op de Quai des Orfevres (Cecile est morte)
403: Getuige Maigret (Maigret aux assises)
411: Maigret in de wereld van gisteren (Maigret et les vieillards)
464: Maigret en het huis van de rechter (La maison du juge)
465: Het pistool van Maigret (Le revolver de Maigret)
485: Maigret in New-York (Maigret a New-York)
509: Mijn vriend Maigret (Mon ami Maigret)
518: Maigret en de luie inbreker (Maigret et la voleur paresseux)
539: Maigret in Holland (Un crime en Hollande)
540: De vriendin van mevrouw Maigret (L'amie de madame Maigret)
541: Maigret en de weduwe Besson (Maigret et la vieille dame)
579: Maigret met vakantie (Les vacances de Maigret)
580: Het eerste onderzoek van Maigret (La premiere enquete de Maigret)
616: Maigret en de keurige mensen (Maigret et les braves gens)
646: Maigret en zijn dode (Maigret et son mort)
679: Maigret en de bezoeker van zaterdag (Maigret et le client de samedi)
713: Maigret viert kerstmis (Un noel de Maigret)
739: Maigret en de varkentjes zonder staart (Maigret et les petits cochons sans queue)
740: Maigret en de onbekende wreker (Pietr le Letton)
741: De woede van Maigret (La colere de Maigret)
762: Maigret en de clochard (Maigret et le clochard)
793: De pijp van Maigret (La pipe de Maigret suivi par Maigret se fache)
794: Maigret en de lange lijs (Maigret et la grande perche)
813: Maigret en het spook (Maigret et le fantome)
847: Maigret en de tweestuiversherberg (La cuinguette a deux sous)
848: Maigret en de Chinese schim (L'hombre Chinoise)
874: Maigret in de mist (Le post des brunes)
875: Maigret in de verdediging (Maigret se defend)
943: Maigret en de gele hond (Le chien jaune)
944: Het geduld van Maigret (La patience de Maigret)
975: Maigret en de familie Peters (Chez les Flamands)
976: Maigret en het gulden vlies (L'ecluse no. 1)
1000: Maigret en de zaak Nahour (Dubbelroman; bevat ook een psychologische roman) (Maigret et l'affair Nahour)
1043: Maigret en het danseresje (La danseuse du gai-moulin)
1067: Maigret en het lijk in de kast (Les caves du majestic)
1068: Maigret en de zaak Saint-Fiacre (L'affair Saint-Fiacre)
1116: Maigret en de kabeljauw vissers (Au rendez-vous des Terre-Neuvas)
1117: Maigret en de dorpsgek (Le fou de Bergerac)
1118: Maigret en inspecteur Nurks (Maigret et l'inspecteur malgracieux)
1136: Maigret en het geval Picpus (Signe Picpus)
1137: Maigret als ongewenste gast (L'inspecteur cadavre)
1153: Maigret in Vichy (Maigret a Vichy)
1154: Maigret en het lijk aan de kerkdeur (Le pendu de Saint-Pholien)
1200: Maigret aarzelt (Maigret hesite)
1201: Maigret en de ter dood veroordeelde (La tete d'un homme)
1221: Maigret en het huis van de drie weduwen (La nuit du carrefour)
1244: De klasgenoot van Maigret (L'ami d'enfance de Maigret)
1245: Maigret en de zakkenroller (Le voleur de Maigret)
1267: Maigret in Sancere (M. Gallet decede)
1293: Maigret en Felicie (Felicie est la)
1317: Maigret en de killer (Maigret et le tueur)
1353: Maigret en de wijnhandelaar (Maigret et le marchand de vin)
1354: Maigret en meneer Maandag (Verhalen ontleend aan Les nouvelles enquetes de Maigret)
1355: De stille aanbidder van mevrouw Maigret (Verhalen ontleend aan Les nouvelles enquetes de Maigret)
1383: Maigret in ‘het hellegat’ (Verhalenbundel)
1413: Maigret komt te laat (La folle de Maigret)
1460: Maigret en het lijk in het sloophuis (Maigret et l'homme tout seul)
1469: Maigret en de stille verklikker (Maigret et l'indicateur)
1539: Maigret en meneer Charles (Maigret et M. Charles)
2520: Maigret op Montmartre (Maigret au Picratt's)

Van de “Maigret’s” zijn verschillende (omslagen)series verschenen. Oorspronkelijk werden ze door Dick Bruna van individuele omslagen voorzien. Later was er een basis ontwerp, ook van “dick”, maar nu met een gestileerde pijp als symbool voor de “Maigret’s”.

De omslagen reeksen in chronologische volgorde. Eerst de individuele “dick” ontwerpen:

zb 11 - 1955 zb 38 - 1956 zb 39 - 1956 zb 42 - 1956 zb 62 - 1956 zb 63 - 1956
zb 64 - 1966 zb 81 - 1957 zb 84 - 1957 zb 118 - 1958 zb 119 - 1958 zb 143 - 1958
zb 173 - 1958 zb 237 - 1959 zb 279 - 1960 zb 298 - 1960 zb 345 - 1961 zb 346 - 1961
zb 403 - 1961 zb 464 - 1961 zb 411 - 1961 zb 238 - 1962 zb 465 - 1963 zb 541 - 1963
zb 739 - 1964 zb 740 - 1964 zb 280 - 1966 zb 540 - 1966

Daarna kwamen de basis ontwerpen met gestileerde pijp, en wel:

zb 251 - 1959 zb 485 - 1962 zb 509 - 1962 zb 539 - 1962 zb 616 - 1963 zb 679 - 1963
zb 713 - 1963 zb 741 - 1964 zb 762 - 1964 zb 793 - 1964 zb 84 - 1965 zb 118 - 1965
zb 580 - 1965 zb 794 - 1965 zb 813 - 1965 zb 847 - 1965 zb 875 - 1965 zb 11 - 1966
zb 42 - 1966 zb 62 - 1966 zb 64 - 1966 zb 99 - 1966 zb 117 - 1966 zb 579 - 1966
zb 848 - 1966 zb 874 - 1966 zb 943 - 1966 zb 975 - 1966 zb 976 - 1966 zb 1000 - 1966
zb 646 - 1967 zb 1043 - 1967 zb 1067 - 1967 zb 1068 - 1967 zb 1116 - 1967 zb 1118 - 1967
zb 1118 - 1967 zb 875 - 1968 zb 1136 - 1968 zb 1137 - 1968 zb 1153 - 1968 zb 1154 - 1968
zb 1201 - 1968 zb 1221 - 1968 zb 1200 - 1969 zb 1245 - 1969 zb 1267 - 1969 zb 1293 - 1969
zb 84 - 1970 zb 81 - 1970 zb 118 - 1970 zb 119 - 1970 zb 143 - 1970 zb 518 - 1970
zb 541 - 1970 zb 944 - 1970 zb 1244 - 1970 zb 1317 - 1970 zb 1354 - 1970 zb 1355 - 1970
zb 1383 - 1970 zb 1353 - 1971 zb 1413 - 1971 zb 1460 - 1971 zb 1469 - 1972 zb 117 - 1972
zb 39 - 1972 zb 118 - 1972 zb 1539 - 1972

De pijp werd gehandhaafd, maar vervolgens werd als achtergrond een deel van een schilderij of foto gebruikt. Soms, maar lang niet altijd, wordt in het colofon vermeld wie de schilder was.

De schilderijen” omslagen:

zb 813 - 1976 zb 943 - 1976 zb 1354 - 1976 zb 1355 - 1976 zb 1383 - 1976 zb 1460 - 1976
zb 1469 - 1976 zb 1539 - 1976 zb 403 - 1977 zb 465 - 1977 zb 1245 - 1977 zb 1353 - 1977
zb 117 - 1978 zb 143 - 1978 zb 541 - 1978 zb 1221 - 1978 zb 11 - 1979 zb 39 - 1979
zb 81 - 1979 zb 38 - 1980 zb 62 - 1980 zb 64 - 1980 zb 99 - 1980 zb 539 - 1980
zb 713 - 1980 zb 874 - 1980 zb 346 - 1981 zb 411 - 1981 zb 518 - 1981 zb 944 - 1981

En toen was het afgelopen met de Dick omslagen en namen anderen, A. & J. van Velsen, het over:

zb 298 - 1984 zb 509 - 1984 zb 976 - 1984 zb 1116 - 1984 zb 1117 - 1984 zb 63 - 1985
zb 84 - 1985 zb 346 - 1985 zb 403 - 1985 zb 579 - 1985 zb 847 - 1985 zb 944 - 1985
zb 1136 - 1985 zb 1153 - 1985 zb 1154 - 1985 zb 1200 - 1985 zb 1293 - 1985 zb 465 - 1986
zb 1317 - 1986 zb 1353 - 1986 zb 1460 - 1986 zb 1355 - 1986 zb 1383 - 1986 zb 1539 - 1986
zb 539 - 1987 zb 616 - 1988 zb 1244 - 1988 zb 11 - 1988 zb 38 - 1989 zb 238 - 1990

Er kwam ook nog een reeks met Maigret op de omslag:

zb 118 - 1993 zb 1068 - 1993 zb 238 - 1994 zb 813 - 1994 zb 2520 - 1994

Wil de echte Maigret opstaan!!

Van links naar rechts: Rupert Davies, Georges Simenon, Heinz Ruhmann, Gino Cervi, Jan Teulings

De psychologische romans

De volgende psychologische romans zijn verschenen in de zwarte beertjes:

103: De horlogemaker van Everton (L’horloge d’Everton)
115: De man van Oebangi/Het einde van een gentleman (L’aine des ferchaux)
147: De zoon (Le fils)
148: De neger (Le negre)
168: In geval van nood (En cas de malheur)
188: Striptease (Strip-tease)
206: De president (Le president)
250: Zondag (Dimanche)
278: De merel in de tuin (Le petit homme d’Archangelsk)
281: De begrafenis van meneer Bouvet (L’enterrement de monsieur Bouvet)
297: De oude dame (La vieille)
344: De weduwnaar (Le veuf)
404: Het zwarte balletje (La boule noir)
410: De teddybeer (L’ours en peluce)
455: Tante Jeanne (Tante Jeanne)
456: Brief aan mijn rechter (Lettre a mon juge)
499: Betty (Betty)
517: De trein (Le train)
545: De gebroeders Rico (Les freres Rico)
546: Het bloedspoor in de sneeuw (La neige etait sale)
569: Drie kamers op Manhattan (Trois chambres a Manhattan)
570: De deur (La porte)
619: Over de scheidslijn (Le passage de la ligne)
620: Schele Marie (Marie qui louche)
650: De spoken van de hoedemaker (Les fantomes du chapelier)
681: De anderen (Les autres)
682: Antoine en Julie (Antoine et Julie)
699: De klokken van Bicetre (Les anneaux de Bicetre)
715: Vier fatale dagen (Les quatre jours du pauvre homme)
738: De groene luiken (Les volets verts)
791: De blauwe kamer (La chambre bleue)
792: Stoplicht (Feux rouges)
812: De man met het hondje (L’homme au petit chien)
853: De ijzeren trap (L’escalier de fer)
854: Leven met Anais (Le temps d’Anais)
883: Als een nieuw begin (Un vie comme neuve)
884: De zaak Louis Bert (Cours d’assises)
956: Voortvluchtig (L’evade)
957: 45 graden in de schaduw (45 a l’hombre)
982: De bananen toerist (Touriste de bananes)
999: Negerwijk (Quartier negre)
1001: De trein uit Venetië (Le train de Venise)
1057: De dood van Auguste (La morte d’Auguste)
1078: De moordenaar (L’assassin)
1103: De schipbreukelingen (Les rescapes de Telemaque)
1104: De man die de treinen voorbij zag gaan (L’homme qui regardait passer les trains)
1124: De verdwijning van meneer Monde (La fuite de M. Monde)
1143: De verhuizing (Le demenagement)
1202: Doodlopende weg (Chemin sans issue)
1203: De meisjes van Concarneau (Les demoiselles de Concarneau)
1226: De schokgolf (Le coup de vague)
1227: De hand (La main)
1251: De medeplichtigen (Les complices)
1252: De weduwe Couderc (La veuve Couderc)
1299: De rode ezel (L’ane rouge)
1300: Grote Bob (Le grand Bob)
1325: Ongestrafte misdaad (Crime impuni)
1362: November (Novembre)
1363: De man uit Londen (L’homme de Londres)
1390: De dood van Belle (La mort de Belle)
1403: De rijkaard (Le riche homme)
1442: De verdwijning van Odile (La disparition d’Odile)
1443: Een nieuweling in de stad (Un nouveau dans la ville)
1466: Uitgeput (Au bout de roulea)
1477: De glazen kooi (Le cage de verre)
1478: Donkere regen (Il pleut bergere)
1498: De waarheid over Bebe Donge (La verite sur Bebe Donge)
1499: De poes (Le chat)
1509: De schuldelozen (Les innocents)
1543: Het huis aan de overkant (La fenetre des Rouet)
1544: De vogelvrije (L’outlaw)
2105: De burgemeester van Veurne (Le bourgmestre de Furnes)

Verder zij nog vermeld dat Het einde van een gentleman door Bruna aangekondigd is onder volgnummer 746. Echter, alle bekende varianten zijn verschenen onder nummer 115 (De man van Oebangi is exact hetzelfde verhaal onder een andere titel.). Voor zover bekend is er nooit een Zwart Beertje met nummer 746 verschenen.

Ook hier zijn een aantal (omslag)reeksen in chronologische volgorde van uitgave te herkennen. De vroegste uitgave waren allen Dick Bruna ontwerpen, en wel:

zb 103 - 1957 zb 115 - 1958 zb 147 - 1958 zb 148 - 1958 zb 168 - 1958 zb 188 - 1959
zb 250 - 1959 zb 278 - 1960 zb 281 - 1960 zb 297 - 1960 zb 206 - 1961 zb 404 - 1961
zb 455 - 1961 zb 344 - 1962 zb 410 - 1962 zb 499 - 1962 zb 545 - 1962 zb 569 - 1962
zb 570 - 1962 zb 517 - 1963 zb 620 - 1963 zb 619 - 1963 zb 681 - 1963 zb 682 - 1963
zb 650 - 1963 zb 699 - 1963 zb 715 - 1963 zb 115 - 1964 zb 738 - 1964 zb 791 - 1964
zb 792 - 1964 zb 812 - 1965 zb 853 - 1965 zb 854 - 1965 zb 883 - 1965 zb 884 - 1965
zb 956 - 1966 zb 957 - 1966 zb 999 - 1966 zb 1001 - 1966 zb 1078 - 1967 zb 1104 - 1967
zb 1143 - 1968 zb 982 - 1969 zb 1057 - 1969 zb 1103 - 1969 zb 1202 - 1969 zb 1203 - 1969
zb 1124 - 1969 zb 1226 - 1969 zb 1227 - 1969 zb 1251 - 1969 zb 1252 - 1969 zb 1299 - 1969
zb 1300 - 1969 zb 1325 - 1970 zb 1362 - 1970 zb 1363 - 1970 zb 1390 - 1970 zb 1442 - 1971
zb 1403 - 1971 zb 1443 - 1971 zb 456 - 1972 zb 546 - 1972 zb 1477 - 1972 zb 1478 - 1972
zb 1466 - 1972 zb 1498 - 1972 zb 1499 - 1972 zb 1509 - 1972 zb 1543 - 1973 zb 1544 - 1973

Daarna verschenen er een aantal heruitgaven met een omslag ontwerp van Hilke Tasman:

zb 250 - 1978 zb 517 - 1978 zb 546 - 1978 zb 1203 - 1979 zb 103 - 1980 zb 115 - 1980
zb 168 - 1980 zb 297 - 1980 zb 281 - 1981 zb 344 - 1981 zb 148 - 1981 zb 456 - 1981
zb 620 - 1981

En ook nog met één met een Van Velsen ontwerp:

zb 2105 - 1984

Overige Simenons

Er zijn ook nog een aantal Simenon’s verschenen, die niet in bovengenoemde categorieën passen. En, volledigheidshalve, ook nog een paar aan Maigret gerelateerde Zwarte Beertjes, niet geschreven door Simenon.

399: De roman van de mens (Le roman de l’homme)- Simenon, Georges
Een essay over het schrijverschap.
526: De psychologie van Maigret - ’t Hart, W A
Studie over de wetenschappelijke relevantie van de psychologie van Maigret.
1000: Het kasteel van Roodezand (Le chateau des sables rouge) - Simenon, Georges
Onderdeel van een dubbelroman, een Maigret, en deze titel, wat wel een detective is, maar geschreven door George Simenon voor de Maigret’s.
1144: De drie misdaden van mijn vrienden (Les trois crimes de mes amis)- Simenon, Georges
Autobiografische roman.
1729: Dertien mysteries (Les 13 mysteres) - Simenon, George
Dertien detective verhalen, maar niet over Maigret.
1923: Het kookboek van Mevrouw Maigret (Le cahier de recettes de madame Maigret) - Courtine, Robert J
De schrijver heeft hier wat inspiratie geput uit de voorkeur van Maigret voor lekker eten.
2064: Pedigree (Pedigree) - Simenon, Georges
Wellicht Simenon’s beroemdste autobiografische roman.

zb 399 - 1961 zb 1000 - 1966 zb 1144 - 1968 zb 1729 - 1977 zb 2064 - 1983 zb 526 - 1962
zb 1923 - 1980