Havank

Covers boek

Met veel dank aan Rinus Daane voor alle informatie op deze pagina.

Havank

De schrijver Havank” (Hans van der Kallen, 1904 - 22 juni 1964) was al een oude, en goede, bekende van Bruna. De eerste Havank verscheen in 1935 met de titel Het mysterie van Saint Eustace. De boeken van Havank werden van oudsher al bij Bruna uitgegeven, in velerlei vormen. De eerste pocket vorm was de “Atlas Havank Reeks” (AHR), een samenwerkingsverband van een aantal uitgeverijen waaronder dus A.W. Bruna & Zoon. Hoewel dit niet echt tot de Zwarte Beertjes behoort, zijn ze toch van belang omdat alle omslagen uit die reeks door Dick Bruna getekend zijn. Zijn best verkochte titels zijn “Polka mazurka” en “Menuet te middernacht”. De laatste roman werd na Havanks dood door Pieter Terpstra voltooid. In de Zwarte Beertjes verschenen uiteindelijk 31 echte Havanks. 28 daarvan zijn verhalen waarin de “Schaduw” een min of meer grote rol speelt. Het enige niet “Schaduw” verhaal is ZB 139 “De cycloop”. Verder is er dan nog de verhalen bundels ZB 184 (“4 Schaduwen en een spook”) en ZB 1706 “Mary Christmas” wat een heruitgave is, in iets andere samenstelling, van ZB 184.

Voor gedetailleerde informatie over Havank en alles wat er ooit van zijn hand gepubliceerd is zie ook de pagina van Kees Luykx

Havank en zijn auto met Engels nummerbord.

Havank en de zwarte beertjes

In volgorde van Zwarte Beertjes volgnummer verschenen de volgende titels:

8: In memoriam de Schaduw
13: Polka mazurka
77: De Schaduw & Co.
85: Lijk halfstok
87: Er klopt iets niet
88: Het probleem van de twee hulzen
89: Schaduw waarom?
110: De man uit de verte
111: Hoofden op hol
112: N.V. Mateor
138: Het spookslot aan de Loire
139: De cycloop
185: 4 Schaduwen en een spook
227: Het mysterie van St. Eustache
228: Het raadsel van de drie gestalten
240: Drie dartele doodgravers
241: De weduwe in de wilgen
275: Vier vreemde vrienden
276: De Schaduw grijpt in
299: De Schaduw is terug
300: Deurwaarders delirium
340: De verkavelde bruidegom
341: De zwarte pontifex
400: Het geheim van de 7de sleutel
401: Dodemans dollars
402: Spaanse pepers
423: De versierde bedstee
474: Circus Mikkenie
732: Caviaar en cocaine
865: Menuet te middernacht
1706: Mary Christmas

Oorspronkelijk werden alle Havank’s individueel van een omslag voorzien geïllustreerd door Dick Bruna, latere uitgaven en herdrukken werden voorzien van het door Dick ontworpen typische gestileerde “Schaduw” mannetje. De nummers 13, 110, 111, 112, 241, 275 en 299 zijn ook in de Atlas Havank reeks verschenen.

De originele “Dick” uitgaven:

zb 8 - 1955 ahr (zb 13) zb 13 - 1955 zb 77 - 1957 zb 85 - 1957 zb 87 - 1957
zb 88 - 1962 zb 89 - 1957 ahr (zb 110) zb 110 - 1958 zb 111 - 1958 ahr (zb 112)
zb 112 - 1957 zb 138 - 1958 zb 139 - 1958 zb 185 - 1965 zb 227 - 1968 zb 228 - 1961
zb 240 - 1968 ahr (zb 241) zb 241 - 1967 ahr (zb 275) zb 275 zb 300 - 1960

De Dick omslagen met "Schaduw" ontwerp:

zb 8 - 1964 zb 13 - 1961 zb 77 - 1968 zb 85 - 1961 zb 87 - 1962 zb 89 - 1967
zb 110 - 1967 zb 111 - 1967 zb 112 - 1964 zb 138 - 1971 zb 139 - 1966 zb 275 - 1964
zb 276 - 1963 zb 276 - 1968 zb 299 - 1960 zb 340 - 1961 zb 341 - 1962 zb 341 - 1967
zb 400 - 1967 zb 401 - 1967 zb 402 - 1968 zb 423 - 1962 zb 474 - 1961 zb 732 - 1964
zb 865 - 1965 zb 1706 - 1976

En tenslotte is er nog een serie pentekeningen verschenen:

zb 89 - 1979 Wel of niet?
zb 8 - 1980 zb 87 - 1976 zb 88 - 1978 zb 110 - 1976 zb 139 - 1978 zb 227 - 1981
zb 228 - 1980 zb 275 - 1978 zb 341 - 1981 zb 400 - 1979 zb 402 - 1979 zb 423 - 1980
zb 474 - 1978

Havank en Terpstra

Na de dood van Havank nam Pieter Terpstra op zich om de Schaduw traditie voort te zetten. Er verschenen de volgende volgnummers in de Zwarte Beertjes:

940: De erven Mateor
974: Mysterie op Mallorca
1040: Schaduw achter tralies
1181: Schaduw aan de Donau
1239: Zes Schaduwen in de sneeuw
1259: Schaduw’s bedevaart
1308: Gruss Gott, Schaduw
1347: De Schaduw en de Duitse dame
1372: Schaduw op de heide
1418: De Schaduw en de maagd
1455: Schaduw’s gesloten boek
1476: Schaduw’s medelijden
1524: Schaduw op het kerkhof
1546: De Schaduw en de zwarte hond
1579: Schaduw kwartet
1597: Hotel de Schaduw
1616: Schaduw’s scheve schaats
1640: Kameraad Schaduw
1662: De Schaduw en Jan van Beieren
1838: De Schaduw en zijn schoonmoer
1983: Schots en Schaduw
2128: Schaduw’s goudmijn

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de voorgenomen uitgave van ZB 2113 “De Schaduw en het moordjaar” nooit uitgekomen is.

Ook de “Havank Terpstra’s” zijn in twee omslag klassen in te delen, eerst de oorspronkelijke uitgaven:

zb 940 - 1966 zb 974 - 1968 zb 1040 - 1967 zb 1181 - 1968 zb 1239 - 1969 zb 1259 - 1969
zb 1308 - 1969 zb 1347 - 1970 zb 1372 - 1970 zb 1418 - 1971 zb 1455 - 1971 zb 1476 - 1972
zb 1524 - 1972 zb 1546 - 1973 zb 1579 - 1973 zb 1587 - 1974 zb 1616 - 1974 zb 1640 - 1975
zb 1662 - 1975 zb 1838 - 1979

En de "circel" serie:

zb 1455 - 1980 zb 1476 - 1980 zb 1983 - 1981 zb 2128 - 1984

Overig Havank

Dan zijn er nog een aantal titels waaraan de naam van Havank, direct of indirect, verbonden is:

66: Griezelverhalen - Meerdere (Verzameld en bewerkt door Havank)
Eigenlijk een oneigenlijk gebruik van de naam van Havank. Er zijn vele beertjes vertaald door Havank, waaronder veel “Saint” verhalen.
437: Griezelverhalen uit Japan - Rampo, Edogawa (Bewerkt door Havank)
Ook hier is Havank allen maar de “bewerker”.
1598: Hoogst merkwaardig. Alles over Havank - Meerdere
Die titel spreekt voor zichzelf.

zb 66 - 1956? zb 66 - 1964 zb 66 - 1980 zb 437 - 1961 zb 437 - 1981 zb 1598 - 1975

Pieter Terpstra

Ook Pieter Terpstra heeft naast de “Havanks” nog andere Zwarte Beertjes geschreven en wel:

366: De tweede zaak Dr. O.
Een journalistieke reportage over een beroemde moordzaak.
1615: Staphorster spionnetjes
Een detective.
1639: De man in het Zwarte Water.
Ook dat is een detective.

zb 366 - 1961 zb 1615 - 1975 zb 1639 - 1975