De jeugdserie

Jeugd serie logo

Uiterlijke kenmerken

De jeugd serie is, net als de hobby serie uitgegeven in de jaren 1983-1984 en omvat 25 titels. Hoewel op de voorkant 'zwarte beertjes' staat, is het duidelijk dat het hier om een subserie gaat. Het beertje op de rug is namelijk rood ingekleurd en boven het beertje staat het genre JEUGD, een genre dat tot dan toe nog niet is voorgekomen in de reeks.

Ook het ISBN nummer geeft aan dat het een subserie is. Het is namelijk van het formaat 90.449.55nn.x. Verder is opvallend de serie gewoon van 1 tot 25 is genummerd, terwijl de hobby serie, uit hetzelfde jaar, 5001 en verder is genummerd.

Afwijken van de hoofdserie

Waarom is bij de jeugd serie afgeweken van de hoofdserie? Waarom is het een aparte subserie geworden? Dat lijkt niet zo moeilijk. Het genre, jeugd, past namelijk helemaal niet bij de hoofdserie, die voornamelijk uit spannende (mannen)boeken bestaat, gelardeerd met wat literatuur in kleinere oplagen. Ook de prijs van de boekjs, f3,95 is een stuk lager dan die van gewone beertjes. De vraag is dus meer, waarom is de serie überhaupt verbonden met de zwarte beertjes?

Op deze vraag heb ik geen sluitend antwoord. In de colofon van de verschillende delen kunnen we lezen dat de meeste titels uit de jeugd serie als een eerder zijn uitgeven, bij een andere uitgever. Zo zijn alle boeken van schrijfster Anneke Bloemen al tien jaar eerder uitgegeven bij uitgeverij Fontein. In 1983 was Bruna onderdeel van Elsevier, net als waarschijnlijk de andere uitgeverijen. Schaalvergroting was toen het woord bij uitgeverijen. Door producten van verschillende uitgeverijen samen te voegen, in dit geval jeugdboeken, kon een completer product geleverd worden. Dat daarbij de boeken in de zwarte beertjes reeks opgenomen werden, lijkt op een poging de serie mee te laten liften op een 'sterk merk'. Dat Elsevier in die tijd meer verstand had van boekhouden dan van uitgeven blijkt wel, de serie bestaat maar uit 25 delen, wat natuurlijk zeer mager is voor een gezamenlijk product van minstens 4 uitgeverijen.

Uitgegeven titels

Jeugd serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Dit is nou Juultje
Wies is de eerste
Tanja - Wachten tot er iets gebeurt
Hilde in opstand
Robbert Jan en het geheim van Berg en Dal
Bas Banning en de malle Maharadja
Slim bedacht Juultje
Zoek het zelf maar uit, Wies
Tanja - Met zijn allen in een huis
Hilde zet door
Robbert Jan en het geheim van de groene hand
??
Bas Banning - Smokkel in de polder
Bas Banning - Paniek in het circus
Juultje en haar vlooienhond
Laat Wies maar schuiven
Heidi's zwerftocht
Hildes eigen wil
Robbert Jan en het geheimzinnige kasteel
Bas Banning - Kogels bij de thee
Toch vakantie voor Juultje
Zo zie je maar, Wies
Hildes nieuwe toekomst
Robbert Jan en het geheim aan de kust
Heidi leert de wereld kennen

Nummer 12 heeft geen titel. Ik weet niet of dit nummer ooit is uitgegeven, of dat het gepland stond voor uitgave maar dat dit niet is doorgegaan omdat de serie voor die tijd gestopt is. Als je hierover meer info hebt, dan houdt ik me zeer aanbevolen voor een mailtje.

Op de pagina download is een Excell lijst van deze serie te downloaden.